Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

1. Nhân sự:

- Trưởng khoa: TS.BS. Phùng Mạnh Thắng

- Phó khoa: (cập nhật sau)

- Điều dưỡng trưởng: CN.KTV. Nguyễn Phúc Tiến

Trưởng khoa: TS. BS. Phùng Mạnh Thắng

Điều dưỡng trưởng: CN. KTV. Nguyễn Phúc Tiến

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

- Tổng số nhân sự:43

 

2. Chức năng-nhiệm vụ:

- Đơn vị Kiểm soát nhiễm khuẩn:

 • Xây dựng quy trình, kế hoạch, các bảng kiểm về kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
 • Giám sát môi trường
 • Giám sát vệ sinh tay
 • Giám sát nước thải, rác thải
 • Giám sát sự tuân thủ các quy trình, bảng kiểm trong bệnh viện
 • Quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp
 • Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, nhân viên làm vệ sinh, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Đào tạo nguồn nhân lực cho kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện tuyến dưới
 • Tham gia phối hợp hoạt động đa chuyên nghành; nhóm AMS, 5S, RST
 • Tham gia nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế với các đối tác như JICA, CDC, PATH

- Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm:

 • Quản lý khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ tập trung của bệnh viện
 • Cung cấp dụng cụ đảm bảo vô khuẩn cho toàn bệnh viện
 • Đào tạo về quản lý khử khuẩn tiệt khuẩn cho đợn vị tuyến dưới

3. Thành tựu đạt được:

- Hoàn thành hệ thống Kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm hội đồng KSNK, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Xây dựng và bước đầu đưa vào hoạt động phần mềm giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện. 

- Xây dựng và áp dụng phần mềm đánh giá tuân thủ vệ sinh tay. 

- Xử lý dụng cụ tập trung tại đơn vị thanh trùng. 

- Xây dựng và áp dụng phần mềm cấp phát dụng cụ qua mạng tại đơn vị thanh trùng

4. Định hướng phát triển:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự về kiểm soát nhiễm khuẩn đầy đủ và chuyên nghiệp.

- Hoàn thiện và xây dựng thêm các phần mềm công nghệ thông tin như giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát môi trường, quản lý dụng cụ tập trung bằng phần mềm. 

- Tiến hành các nghiên cứu và đưa ra các biện pháp can thiệp cụ thể dựa trên kết quả giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, tiến tới thành lập “Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của BV Chợ Rẫy.

- Hợp tác về kiểm soát nhiễm khuẩn với các đối tác trong và ngoài nước.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn