Đội phản ứng nhanh thứ 4 của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường đến Đà Nẵng hỗ trợ phòng chống Covid-19
Đội phản ứng nhanh thứ 4 của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường đến Đà Nẵng hỗ trợ phòng chống Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức đã cử đội phản ứng nhanh số 4 đến hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Chiều ngày 3/8, Đội phản ứng nhanh số 4 gồm 3 bác sĩ, đến từ Khoa Vi sinh, Khoa Sinh hoá và Khoa Huyết học đã lên đường đến Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ. Đây là đội phản ứng nhanh thứ 4 của Bệnh viện Chợ Rẫy đến Đà Nẵng hỗ trợ phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Các Tin Khác