Thông báo: Bệnh viện Chợ Rẫy xét tuyển viên chức
Nội dung thông báo

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
- Đối tượng và điểm ưu tiên
- Danh mục vị trí việc làm và số lượng viên chức cần tuyển 
(cập nhật mới ngày 30/9/2020)
- Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển
Các Tin Khác