Bệnh viện Chợ Rẫy chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

Ngày 23/10/2020, Ban Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy gồm Thầy thuốc Ưu tú, BS CK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện và BS CK2 Bùi Phú Quang - Chủ tịch Công đoàn đã đến Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban cứu trợ TP.HCM trao ủng hộ số tiền 650 triệu đồng cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.
Đây là số tiền đóng góp của tập thể cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm chia sẻ đến đồng bào miền Trung trước thiên tai lũ lụt.Các Tin Khác