Thông tin đấu thầu 18/02/2021
1 - Cung cấp bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa Sophos SG450 tại phòng máy chủ của Bệnh viện Chợ Rẫy

2 - Cung cấp các mặt hàng vật dụng vệ sinh và công cụ sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021-2022

3 - Cung cấp các mặt hàng vật dụng tiêu hao bằng nhựa sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021-2022

4 - Cung cấp các mặt hàng nylon sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021-2022

5 - Cung cấp mặt hàng văn phòng phẩm sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021-2022

6 - Cung cấp các mặt hàng giấy, decal sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021-2022


7 - Cung cấp các mặt hàng mực tương thích sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021-2022

8 - Cung cấp các mặt hàng mực chính hãng sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021-2022
Các Tin Khác