Lãnh đạo Bệnh viện
  • Ban lãnh đạo: - Giáo sư, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Khôi - Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện - Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc - Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó giám đốc, Phụ trách Đảng ủy bệnh viện - Phó Giáo sư , Tiến sĩ  Trần Minh Trường - Phó giám đốc - Bác sĩ. CKII. Nguyễn Tri Thức - Phó giám đốc

<< < 1 > >> 
erotik film
ankara escort ankara escort bayan
rolex replica
izmir escort