Lãnh đạo Bệnh viện
  • Ban lãnh đạo: - Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc, Bí thư Đảng ủy - Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc - Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó giám đốc - Phó Giáo sư , Tiến sĩ  Trần Minh Trường - Phó giám đốc

<< < 1 > >>