Lãnh đạo Bệnh viện
  • Ban lãnh đạo: Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc bệnh viện, Ông Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc bệnh viện, Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc bệnh viện, Ông Trần Minh Trường - Phó giám đốc bệnh viện, Bà Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó giám đốc bệnh viện

<< < 1 > >>