Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy

 

1. Thông tin chung:
* Tên tiếng Việt: Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy
* Tên tiếng Anh: Cho Ray Blood Transfusion Centre
* Địa chỉ: Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, Bệnh Viện Chợ Rẫy, 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
* Điện thoại: 028.39555885 - Fax: 028.39555884
* Email: tttmchoray@gmail.com
2. Lịch sử hình thành:
- Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy được thành lập theo quyết định số 402/2002/QĐ-BYT ngày 18/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y Tế.
- Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy được kiện toàn theo quyết định số 4681/QĐ-BVCR ngày 02/11/2009 của Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.
- Quyết định số 3346/QĐ-BVCR phân công viên chức giữ nhiệm vụ Tổ trưởng các Tổ trực thuộc Trung tâm Truyền máu.
3. Tình hình nhân sự:
- Phụ trách Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy: TS.BS Trần Thanh Tùng
- Phó Giám đốc Trung Tâm Truyền máu Chợ Rẫy:
    - TS.BS Hoàng Thị Thuý Hà
    - ThS.BS Phạm Lê Nhật Minh
- Tổng số nhân sự tại trung tâm là 93 người, bao gồm:
    + 01 Tiến sĩ - Bác sĩ, 02 bác sĩ CKII; 03 ThS-Bác sĩ; 01 bác sĩ
    + Điều dưỡng: 29 người (01 ThS)
    + Kỹ thuật viên: 45 người (09 ThS)
    + Nhân viên phục vụ: 03 người
    + Nhân viên với chức danh nghề nghiệp khác: 09 người
4. Chức năng, nhiệm vụ:
4.1 Chức năng:
    Cung cấp đủ máu, máu có chất lượng, an toàn cho tất cả các bệnh viện trong khu vực được phân công bao gồm các tỉnh: Bình dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống nhất TP.HCM.
4.2 Nhiệm vụ:
a. Vận động nhân dân cho máu tình nguyện:
- Là thành viên của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh, tuyên truyền vận động nhân dân cho máu tình nguyện. Cùng với hội chữ thập đỏ và các đoàn thể khác trong thành phố và vận động cho nhân dân cho máu tình nguyện đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng, từng bước làm thay đổi nguồn máu từ người cho máu chuyên nghiệp thành nguồn máu từ người cho máu tình nguyện không lấy tiền.
- Tuyển chọn, quản lý và duy trì nguồn người cho máu an toàn, tạo dựng nguồn người cho máu trong tương lai.
- Tổ chức các địa điểm thu gom máu ngoài trung tâm một cách hợp lý, an toàn, đúng tiêu chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho người cho máu tình nguyện.
- Thường xuyên đáp ứng nhu cầu về nguồn người cho máu cho Ngân hàng máu theo kế hoạch đã định.
b. Tổ chức tốt hoạt động của Ngân hàng máu:
- Khám tuyển chọn người cho máu và thu gom máu theo quy định của Điều lệnh truyền máu.
- Bảo đảm an toàn truyền máu, bao gồm:
    + Sàng lọc đủ 05 bệnh nhiễm trùng (HIV, HBV, HCV, giang mai, sốt rét) trên 100 % đơn vị máu trước khi truyền.
    + Bảo đảm an toàn về các phản ứng miễn dịch, bao gồm: định nhóm hồng cầu ABO, Rh, phát hiện kháng thể bất thường chống hồng cầu, bạch cầu, tiều cầu nhằm chọn đơn vị máu an toàn nhát cho người bệnh.
- Sản xuất được các thành phần máu cơ bản: khối hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương, tủa lạnh, yếu tố VIII đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
- Bảo quẩn, phân phối đủ máu và các sản phẩm máu an toàn cho nhu cầu cấp cứu và điểu trị của tất cả các bệnh viện trong khu vực theo kế hoạch đã được lập trước.
c. Cùng với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hướng dẫn an toàn truyền máu bệnh viện.
- Sử dụng hợp lý máu và các sản phẩm máu, lập kế hoạch nhu cầu sử dụng máu của bệnh viện.
- Theo dõi và giám sát an toàn truyền máu, đào tạo cán bộ và nhân viên về an toàn truyền máu bệnh viện.
d. Chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật an toàn truyền máu bệnh viện cùng với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
- Theo dõi và chỉ đạo việc cung cấp máu và an toàn truyền máu của tất cả các bệnh viện trong khu vực.
- Kiêm tra việc quản lý chất lượng, quản lý trang thiết bị, các sinh phẩm chản đoán và báo cáo kết quả kiểm tra về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương theo quy dịnh.
e. Đào tạo cán bộ:
- Tham gia với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, trường Đại học và trung học Y khu vực.
- Đào tạo và bỗ trợ kiến thức cho cán bộ và kỹ thuật viên chuyên khoa.
- Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, thống nhất phương hướng phát triển truyền máu.
f. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật;
    Phát triển nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của Việt Nam trong lĩnh vực truyền máu tại khu vực.
g. Tăng cường hợp tác quốc tế và trong nước:
    Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và chuyên ngành trong nước, tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cho sự phát triển ngành truyền máu Việt Nam, sớm hòa nhập với trình độ các nước trong khu vực.
h. Quản lý tài chính và kinh tế
    Quản lý tài chính và kinh tế của Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, duy trì hoạt động bền vững và sự phát triển của trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy.
5. Cơ cấu tổ chức hiện nay
Theo Quyết đinh số 3346/QĐ-BVCR, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy có cơ cấu gồm 06 tổ chức năng:
1. Tổ Quản lý sử dụng máu trên lâm sàng
2. Tổ Quản lý hành chính
3. Tổ Tổ chức hiến máu
4. Tổ Xét nghiệm sàng lọc – miễn dịch
5. Tổ Sản xuất chế phẩm máu
6. Tổ Lưu trữ và cấp phát máu
Ban lãnh đạo Trung tâm Truyền máu cùng đội ngũ nhân viên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đươc giao, quyết tâm xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn GMP cho sản xuất chế phẩm máu, xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo và hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực Truyền máu.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn