Trung tâm Khu vực về Thông tin thuốc
Sáng ngày 31 tháng 08 năm 2011, tại Bệnh viện Chợ Rẫy Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc TP.HCM đã được chính thức đưa vào hoạt động.
Sáng ngày 31 tháng 08 năm 2011, tại Bệnh viện Chợ Rẫy Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc TP.HCM đã được chính thức đưa vào hoạt động.
Nhiệm vụ chính của Trung tâm là cung cấp thông tin thuốc, thu thập các báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.
Mọi liên hệ liên quan đến thông tin thuốc, báo cáo về phản ứng có hại của thuốc xin liên hệ với trung tâm theo số điện thoại sau: 08.38554137, số nội bộ: 794 hoặc 08.38563537.
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn