Cập nhật về cảnh giác dược liên quan đến thuốc Docetaxel
Cơ quan quản lý quốc gia về an toàn thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (ANSM) của Pháp đã tiến hành đánh giá về khía cạnh cảnh giác dược đối với thuốc Docetaxel ngày 28/03/2017

Cơ quan quản lý quốc gia về an toàn thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (ANSM) của Pháp đã tiến hành đánh giá về khía cạnh cảnh giác dược đối với thuốc Docetaxel ngày 28/03/2017 và đưa ra thông tin cập nhật rằng:

Phản ứng không mong muốn (effet indesirable) kiểu viêm ruột kết mạc hoặc sốc nhiễm khuẩn liên quan đến thuốc Docetaxel chiếm tỷ lệ hiếm (rare, có nghĩa là từ ≥1/10000 đến <1/1000) trong tổng số các trường hợp đã được chỉ định thuốc. Dữ liệu phân tích trong vòng 20 năm (1996 đến 27/02/2017) cho thấy có 187 trường hợp ghi nhận phản ứng không mong muốn viêm ruột kết hoặc sốc nhiễm khuẩn khi sử dụng Docetaxel, trong đó 48 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong liên quan đến phản ứng không mong muốn của Docetaxel ở mức thấp (<1/10000) trong khi thuốc cho phép giảm tỷ lệ tử vong ở rất nhiều trường hợp ung thư. Khảo sát còn tiếp tục và mở rộng cho cả paclitaxel là thuốc thay thế cho Docetaxel.

Trong khi chờ những dữ liệu bổ sung, khuyến cáo tránh chỉ định Docetaxel cho những trường hợp mắc ung thư vú ở những vị trí có thể phẫu thuật được tiếp tục còn hiệu lực.

Theo Docétaxel: information suite au Comité technique de pharmacovigilance (CTPV) 28 mars 2017 – Communiqué)
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn