Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tại Bệnh viện Bà Rịa
Trước diễn biến mới của các ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài trở về và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, thực hiện chỉ đạo của PGS TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ngày 23/06/2020, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường đến Bệnh viện Bà Rịa hỗ trợ các đồng nghiệp.

 Các Tin Khác