- Khoa Sinh hóa

1. Nhân sự:

Trưởng khoa: TS. BS Trần Thành Vinh


* Xét nghiệm Trung tâm:

Phó khoa 1: TS. DS Lê Văn Thanh

Phó khoa 2: ThS. KTY III Lê Hữu Hoàng

Kỹ thuật viên trưởng khoa: ThS. KTY II Nguyễn Minh Thanh


* Đơn vị xét nghiệm D:

Phó đơn vị xét nghiệm D: CKI. KTY III Phó Phước Sương

- Kỹ thuật viên trưởng đơn vị xét nghiệm D: KTV Hồ Trọng Toàn


Tập thể khoa Sinh hóa


- Tổng số nhân sự: 70 (Xét nghiệm trung tâm: 52; đơn vị xét nghiệm D: 18).
2. Chức năng – nhiệm vụ:
- Thực hiện các xét nghiệm sinh hóa phục vụ chẩn đoán, theo dõi điều trị cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú tại bệnh viện Chợ Rẫy.
- Thực hiện các xét nghiệm sinh hóa theo yêu cầu khám chữa bệnh bên ngoài bệnh viện tại các xí nghiệp, cơ quan theo chỉ đạo và hợp đồng với bệnh viên Chợ Rẫy.
- Ở đơn vị xét nghiệm D (Trung tâm Ung bướu bệnh viện Chợ Rẫy): thực hiện các xét nghiệm Sinh hóa – Huyết học – Vi sinh cơ bản.
- Thực hiện và tham gia các nghiên cứu khoa học, phát triển các xét nghiệm mới phù hợp theo yêu cầu khám, chữa bệnh.
- Tham gia công tác đào tạo, đào tạo liên tục và nâng cao trình độ các mặt như chuyên môn, quản lý, …
- Tham gia thẩm định thuộc lĩnh vực xét nghiệm các bệnh viện theo yêu cầu Bộ Y tế.
- Tham gia đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo quyết định 2429/QĐ – BYT.
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn.
- Đào tạo, hỗ trợ tuyến dưới theo chỉ đạo của Bệnh viện, Bộ Y tế.
3. Thành tựu đạt được:
- Xây dựng hệ thống tự động hóa Automation cho toàn bộ quy trình trước - trong và sau xét nghiệm, nhằm giảm thiểu thời gian trả kết quả, tăng công suất và cải tiến chất lượng xét nghiệm.
- Hệ thống vận chuyển mẫu phủ khắp các khoa Lâm sàng và phòng khám.
- Đáp ứng kịp thời cho lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị.
- Học tập và nâng cao tay nghề: số lượng sau đại học chiếm tỉ lệ 26 % số lượng nhân viên khoa (bao gồm 03 Tiến sĩ, 07 Thạc sĩ và 08 Chuyên khoa I).
- Đạt chứng nhận ISO 15189:2012 từ năm 2016 về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm, chứng nhận Six Sigma Westgard VP từ năm 2017 và liên tục mở rộng lĩnh vực được công nhận.
- Tham gia phòng, chống thành công dịch bệnh, …
- Tham gia các chương trình ghép tạng tại bệnh viện.
- Tham gia bình bệnh án, rút kinh nghiệm chuyên môn và hội chẩn.
- Có nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, nhiều bài đăng tạp chí, tham gia chủ tọa và báo cáo trong các hội nghị, hội thảo. Tham gia các hội nghị chuyên ngành quốc tế.
- Tham gia báo cáo hội nghị khoa học thường niên bệnh viện Chợ Rẫy bằng tiếng Anh.
- Tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các trường Đại học, bệnh viện khác, đào tạo cho các bác sĩ, kỹ thuật viên bệnh viện tuyến dưới. Hướng dẫn đề tài cho học viên sau đại học.
4. Định hướng phát triển:
a) Phát triển chuyên môn và ứng dụng Công nghệ thông tin:
- Triển khai kỹ thuật mới theo yêu cầu của lâm sàng để phục vụ chẩn đoán và theo dõi bệnh ngày càng cao, sâu hơn, đặc biệt là các xét nghiệm nồng độ thuốc, ghép tạng, tự miễn, dị ứng,… và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào quy trình xét nghiệm và quản lý.
- Ứng dụng những cải tiến về kỹ thuật xét nghiệm, cải tiến các quá trình trong phòng xét nghiệm theo Lean Six Sigma.
- Nâng cấp các thiết bị theo hướng Hiện đại hóa – Tự động hóa.
- Chuyển đổi phiên bản ISO 15189 – 2012 sang 15189 – 2022 và mở rộng thêm các xét nghiệm đạt ISO 15189.
- Mở rộng thêm các xét nghiệm đạt chứng nhận Six Sigma Westgard VP.
- Nâng mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo quyết định 2429/QĐ – BYT về tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
b) Đào tạo:
- Tăng cường tập huấn, đào tạo cập nhật nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn cho tất cả nhân viên trong khoa theo định hướng vị trí việc làm.
- Tham gia đề án đào tạo cho tuyến dưới của Bộ Y tế, đào tạo theo nhu cầu, …
c) Nghiên cứu khoa học và Hợp tác:
- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đăng báo/tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
- Tiếp tục tham gia báo cáo hội nghị khoa học thường niên bệnh viện và các hội nghị chuyên ngành bằng tiếng Anh.
- Tham dự các hội nghị chuyên ngành quốc tế.
- Tăng cường hợp tác quốc tế, các hội nghề nghiệp như: Hội Hóa sinh Y học, Hội Kỹ thuật viên xét nghiệm, các Hội Y học khác, …

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn