- Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1. Nhân sự:
- Quản lý khoa

BS. CKII Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn


- Phó khoa

                        

                                  BS. CKI Thái Ngọc Dâng            TS. BS Nguyễn An Thanh                                 


- Kỹ thuật viên trưởng

CN. Bùi Văn Phẩm

Tập thể khoa Chẩn đoán hình ảnh


-Tổng số nhân sự: 99
2. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
2.1. Chức năng
- Là khoa cận lâm sàng chuyên khoa sâu, tuyến cuối của bệnh viện trung ương phía nam về chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, trực thuộc Bộ Y tế
- Trực tiếp tổ chức, điều hành, sử dụng các trang thiết bị y tế để thực hiện các kỹ thuật thuộc lĩnh vực chẩn đoàn hình ảnh cho các đối tượng bệnh nhân ngoại trú và nội trú; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo đúng quy chế, quy định của pháp luật
2.2 Nhiệm vụ
- Thực hiện các các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phục vụ công tác khám, chẩn đoán, cấp cứu và điều trị người bệnh.
- Tham gia đào tạo sau đại học, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh
- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thuộc chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chấn đoán, cấp cứu, điều trị.
- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập, đạt trình độ khu vực và quốc tế về chuyên ngành.
- Tham gia các tổ chức chuyên ngành trong nước và quốc tế.
3. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2023
-Khảo sát bó sợi thần kinh đánh giá tiền phẫu dựa trên MRI chức năng, tractography.
-Chụp chẩn đoán MRI bạch mạch.
-Điều trị tăng áp lực tĩnh mạch cửa.
-Có 06 bài nghiên cứu đăng báo, tạp chí khoa học nước ngoài.
-Cử 2 đợt Bác sĩ trẻ học tập tại bệnh viện ASAN – Hàn Quốc
4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
-Phát triển kỹ thuật mới
-Đào tạo và nghiên cứu khoa học
-Vươn tầm khu vực và thế giới

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn