- Khoa Dược

1. Nhân sự:

Trưởng khoa: TS. DS Nguyễn Quốc Bình

- Phó khoa:


                                         

DS. CKII Lương Thị Tuyết Minh    ThS. DS Trần Thị Thu Hà     DS. CKI Trần Phương Thảo


Tập thể khoa Dược


- Tổng số nhân sự: 115 người
Trong đó:
- 37 Dược sỹ đại học
- 17 Cao đẳng Dược
- 52 Dược trung học
- 04 kế toán thống kê
- 01 sơ cấp
- 04 nhân viên hỗ trợ
2. Chức năng – Nhiệm vụ
- Tham mưu, tổ chức lập kế hoạch cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hoá chất.
- Chịu trách nhiệm đặt hàng (thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hoá chất) theo các hợp đồng cung cấp đã được ký kết; tiếp nhận hàng; tồn trữ bảo quản hàng hoá; cấp phát; xác nhận số liệu giao nhận và khối lượng thực hiện hợp đồng.
- Tham mưu, tổ chức hoạt động dược lâm sàng, thông tin thuốc. Làm đầu mối thu thập báo cáo ADR tại Bệnh viện; Làm đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
- Chịu trách nhiệm tổ chức pha thuốc hoá trị liệu ung thư vào dịch truyền.
- Chịu trách nhiệm cấp phát thuốc cho người bệnh điều trị nội trú, điều trị ngoại trú; chịu trách nhiệm cấp phát vật tư y tế tiêu hao, hoá chất phụ vụ hoạt động chuyên môn của khoa lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viện.
- Theo dõi việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.
- Chịu trách nhiệm chuyên môn và quản lý hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.
- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
- Quản lý thuốc thuộc các đề tài nghiên cứu; quản lý thuốc thuộc các chương trình hỗ trợ thuốc.
3. Thành tựu đạt được
Từ 2011 đến 2023:
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2014 đã có thành tích trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân từ năm 2011 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh; năm 2023 khen thưởng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác ghép thận trên địa bàn Thành phố, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể lao động xuất sắc 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2022
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong công tác ghép thận và tạng khác tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 1992 - 2016
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế từ năm 2019 đến năm 2020.
4. Định hướng phát triển
- Phát triển năng lực chuyên môn về quản lý dược.
- Nâng cao năng lực chuyên môn về sử dụng thuốc của đội ngũ nhân lực trong khoa.
- Phát triển công tác Dược lâm sàng.
- Cải tiến chất lượng hoạt động một cách thường xuyên để đảm bảo đáp ứng nhu cầu về thuốc cho hoạt động khám điều trị theo hướng “Tận tâm, chuyên nghiệp, đầy đủ, kịp thời”.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn