Trung tâm Thông tin thuốc & Theo dõi phản ứng cóhại của thuốc khu vực Tp. Hồ Chí Minh
Giám đốc Trung tâm: PGS. TS Nguyễn Trường Sơn Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Dược Nguyễn Quốc Bình

Giám đốc Trung tâm: PGS. TS Nguyễn Trường Sơn    
Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Dược Nguyễn Quốc Bình

Hoạt Động Trung tâm Thông tin thuốc & Theo dõi phản ứng có hại của thuốc khu vực Tp. Hồ Chí Minh:

  •  Tổ chức hội nghị, các lớp đào tạo về cảnh giác dược
  • Tiến hành thu thập các báo cáo về phản ứng có hại của thuốc và báo cáo về Trung tâm Quốc gia (hoạt động thường quy)
  • Đảm nhận các hoạt động dược lâm sàng tại BVCR
  • Thẩm định và phản hồi các báo cáo về phản ứng có hại của thuốc
  • Triển khai các đề tài nghiên cứu về thông tin thuốc - cảnh giác dược.
Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn