Khoa Khám Bệnh

1. Nhân sự:

Giám đốc TTGĐTW3 - kiêm Trưởng khoa: BS CKII. Lê Trung Nhân

                                         

                Phó khoa: BS CKII. Nguyễn Hữu Hòa       Phó khoa: BS CKII. Nguyễn Hữu Bảo Hoài

Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD Trần Thị Diễm

- Tổng số nhân sự: 103 (26 bác sĩ, 103 điều dưỡng, 06 KTV y, 42 nhân viên vi tính, 02 y công)

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

- Khám và điều trị người bệnh ngoại trú bảo hiểm y tế và dịch vụ.

- Khám giám định phúc quyết cho 24 tỉnh thành phía nam, Bộ công an, Bộ quốc phòng và Bộ giao thông vận tải phía nam.

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ & nhân viên các cơ quan đơn vị trong và ngoài bệnh viện.

- Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài.

- Y Tế Cơ Quan:

  • Quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe, bệnh tật cán bộ, nhân viên BVCR.
  • Quản lý hồ sơ khám sức khỏe tuyển dụng cho nhân viên mới của BVCR.
  • Tổ chức tiêm ngừa VGSV B, cúm, cho nhiên viên có nguy cơ nhiễm bệnh.

3. Thành tựu đạt được:

  Tạo được sự tín nhiệm cao đối với khách hàng trong việc khám chữa bệnh (số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú mỗi năm đều tăng).

4. Định hướng phát triển:

- Mở rộng Khoa Khám Bệnh.

- Ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng phục vụ.

- Phát triển, hoàn thiện tối ưu hệ thống công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh ngoại trú.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn