- Phòng Điều dưỡng
I. Nhân sự:

1. Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Oanh


2. Phó phòng – Điều Dưỡng Trưởng khối nội:

ThS. Vương Thị Nhật Lệ* Tổng nhân sự: 10
- 01 Trưởng Phòng
- 01 Phó phòng kiêm trưởng khối
- 04 Điều dưỡng trưởng khối
- 01 kỹ thuật viên trưởng khối
- 02 điều dưỡng viên
- 01 chuyên viên


Tập thể phòng Điều dưỡng


II. Chức năng – nhiệm vụ:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, mô hình chăm sóc người bệnh tại các đơn vị lâm sàng trong bệnh viện.
2. Quản lý điều hành hoạt động chuyên môn:
- Tổ chức triển khai hoạt động chăm sóc toàn diện trong bệnh viện.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng.
3. Quản lý nhân sự:
- Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí, điều động ĐD/HS/KTY và hộ lý trợ giúp chăm sóc trong toàn bệnh viện.
- Điều động nhân lực tạm thời giữa các khoa
- Xây dựng mô tả công việc cho thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ lý
- Đánh giá năng lực điều dưỡng – kỹ thuật y hàng năm
4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục, chương trình đào tạo điều dưỡng mới.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.
5. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

Định hướng phát triển:
1. Liên tục cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ điều dưỡng hướng đến An toàn, hiệu quả và hài lòng người bệnh.
2. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân viên điều dưỡng mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện và hội nhập quốc tế.
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều dưỡng: số hóa ghi chép của điều dưỡng.
4. Tăng cường hợp tác quốc tế, gắn kết các hoạt động chuyên môn điều dưỡng với hoạt động của các Hội nghề nghiệp.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn


go88


tải sunwin


hit club


go88


yo88


keochinh

cwin