- Đơn vị Đối ngoại - Tiếp thị

I. GIỚI THIỆU CHUNG
          Đơn vị Đối ngoại – Tiếp thị được thành lập theo Quyết định số 1694/QĐ-BVCR ngày 16/4/2007 của Giám Đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, theo quy chế của bệnh viện Chợ Rẫy là một đơn vị trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.
1. Giới thiệu
- Tên đơn vị:     ĐƠN VỊ ĐỐI NGOẠI – TIẾP THỊ
- Số điện thoại: (8428) 3.8554137 – 3.8554138 số máy lẻ 1707
- Fax:                (8428) 3.9552008
- Email:             ext.relations@choray.mail
2. Nhân sự:
- Phụ trách đơn vị: BS. CKII Võ Ngọc Anh Thơ
- Nhân viên :          CV. Trần Thị Thu Quyên
                              CV. Trần Thị Xuân
                              ThS. BS Nguyễn Trọng Hiền
                              BS. Hồ Thùy Như


3. Các bộ phận trực thuộc: Tổ Lễ tân
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
- Mở rộng và đặt mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa bệnh viện Chợ Rẫy với các trường đại học, bệnh viện, tổ chức trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực y tế.
- Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc đàm phán, ký kết các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bệnh viện.
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các điều khoản thỏa thuận mà bệnh viện đã ký kết.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại chiến lược hằng năm.
- Thực hiện công tác tiếp khách quốc tế và công tác lễ tân của bệnh viện. Lập kế hoạch tiếp đón và làm việc với các đoàn khách đến BVCR tham quan, học tập, trao đổi hợp tác…
- Tổ chức tiếp đón các đoàn khách đến bệnh viện tham quan học tập, các chương trình giao lưu, học ngoại khóa cho các đoàn sinh viên y khoa, bác sĩ thuộc các viện trường quốc tế để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.
- Tổ chức các buổi lễ ký kết hợp tác đào tạo, tiếp nhận tài trợ….
- Hỗ trợ công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo trong bệnh viện.
- Đảm trách các công việc liên quan đến hoạt động tiếp thị của bệnh viện
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Tiếp tục duy trì và tăng cường các mối quan hệ chiến lược với các đối tác nước ngoài như : Nhật Bản (JICA, IUHW, Shiga Uni., Tsukuba Uni., Toranomon Uni., Oita Uni., Osaka Uni., JCR … ), Hàn Quốc (Asan Medical Center, Chung Ang hospital, Kyung Hee Uni. Hospital), Mỹ (University of Wisconsin, Heart Around the World, India Uni.…), Pháp (Montpellier Uni.), Úc (University of Queensland),…. nhằm mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, học tập, đào tạọ nguồn nhân lực.
- Hoạt động đi vào chiều sâu chuyên nghiệp hóa tiến tới thành lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế đủ tầm cỡ để làm việc với các đối tác có uy tín trên thế giới.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn