Đơn vị Quản lý Dự án

1. Nhân sự:

 

Trưởng đơn vị: ThS. LÊ THANH BÌNH

Tập thể Đơn vị Quản lý dự án

 

- Tổng số nhân sự : 11 người

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Chức năng: chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của chủ đầu tư.

- Nhiệm vụ: huy động nguồn đầu tư, tổ chức triển khai, quản lý tiến độ, hiệu quả các dự án từ quy hoạch tổng thể đến sửa chữa nâng cấp theo các quy định hiện hành.

3. Thành tích đạt được:

- Đã quản lý 11 dự án (1 dự án điều chỉnh quy hoạch, 5 dự án đầu tư xây dựng mới, 2 dự án lắp đặt hệ thống nội thất, 2 dự án cải tạo, nâng cấp và 1 dự án công nghệ thông tin), gồm:

 • Cập nhật quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình Bệnh viện Chợ Rẫy được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận bằng văn bản số 4063/SQHKT-QHKV1 ngày 19/8/2017.
 • Công trình: Cải tạo, lắp đặt nội thất phòng họp giao ban lầu 1 - BVCR.
 • Công trình: Xây dựng nhà vệ sinh công cộng do Sacombank tài trợ.
 • Công trình: Xây dựng cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Chí Thanh nối liền cơ sở chính và công trình Mở rộng khu khám bệnh và điều trị ngoại trú tại số 620 đường Nguyễn Chí Thanh.
 • Công trình: Cung cấp hệ thống nội thất cho dự án Mở rộng khu khám bệnh và điều trị ngoại trú áp dụng hình thức hợp tác PPP có vốn nước ngoài theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
 • Công trình: Trang trí nội thất cho khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu.
 • Công trình: Xây dựng nhà nghỉ cho thân nhân bệnh nhân – BVCR đã hoàn thành ngày 10/7/2018.
 • Công trình: Trung tâm chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao đầu tư theo hình thức PPP.
 • Công trình: Xây dựng Bãi xe Bệnh viện Chợ Rẫy giải quyết nhu cầu về đậu xe của CBNV và khách đến khám chữa bệnh.
 • Công trình: Nâng cấp trang thiết bị y tế cho trung tâm ung bướu - BVCR (Pha 2) sử dụng vốn ODA, được sự quan tâm từ Chính phủ cả 2 nước Áo và Việt Nam do Thủ tướng 2 nước ký kết hiệp định song phương.
 • Công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tổng thể - BVCR dự kiến hoàn thành năm 2020.

4. Định hướng phát triển:

a) Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính:

- Công tác cải cách hành chính tinh gọn, xây dựng đội ngũ nhân viên có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay. 

- Thực hiện cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý dự án.

b) Các giải pháp công tác:

- Cập nhật các Thông tư, Nghị định, các văn bản hướng dẫn về công tác xây dựng và thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí, tổ chức đấu thầu rộng rãi, thương thảo hợp đồng chặt chẽ với các nhà thầu.

- Quản lý chất lượng, tiến độ và chi phí ở từng giai đoạn khác nhau, từng hoạt động khác nhau của dự án và toàn bộ dự án.

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn